Husk ekstraordinær generalforsamling “Kystsikring” d. 17/01-2024

Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 17/1-2024 klokken 19.00.
Generalfrosamlingen afholdes i Jersie Sognehus.
Birkevænget 40, 2680 Solrød Strand

Baggrund:

Vores område blev natten til d. 21. oktober ramt af en voldsom stormflod, der har sat dybe spor i vores forening.
Vi har over de sidste mange år arbejdet aktivt for en kystsikring i vores område, men desværre kommer den for sent for de berørte grundejere.

Kommunen har efter hændelsen rakt ud til områdets grundejerforeninger, i et forsøg på at få fremskyndet kystsikringen i vores område.

Det er ikke nogen hemmelighed at der historisk har været delte meninger i de forskellige grundejerforeninger, omkring behovet for kystsikring, samt udformningen af projektet.

For at sikre en bredest mulig opbakning til kystsikring, samt projektets udformning, har Solrød Kommune bedt områdets grundejerforeninger om at tilkendegive ønsket om kystsikring.

Vi har i bestyrelsen bestemt, at dette bedst gøres gennem en afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

Derfor afholdes denne ekstraordinære generalforsamling.

Ifølge vores vedtægter kræver det minimum 50% af de stemmeberettigede siger ”ja” til projektet, før det kan betragtes som vedtaget.
Derfor er det utroligt vigtigt at alle grundejere deltager på generalforsamlingen.

På den ekstraordinære generalforsamling vil vi fra bestyrelsens side, fremlægge det projektoplæg og risikomodel der er udarbejdet af kommunen.

Dertil dele de informationer vi har omkring tidshorisont samt oplæg til finansieringsmodel.

Det vil være ud fra disse oplysninger at vi i første omgang skal have et ”ja” eller ”nej” til kystsikring, ikke det konkrete projektoplæg.

Så vil kommunen ud fra dette gå i gang med en detailprojektering. Hvor vi vil søge maksimal indflydelse på udformningen af projektet.


Vi har ved samme lejlighed inviteret vores borgmester Emil Blücher og teknisk chef Jens Saabye Jensen. Vi har endnu ikke fået bekræftet deres deltagelse.
Forventningen er at de vil fortælle om kommunens arbejde med kystsikring samt tage imod evt. spørgsmål.

Vi vil også kort runde den beredskabsplan der ligger for vores område.

BEMÆRK: Man kan ifølge vedtægterne give en fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen hvis man er forhindret i at deltage. Denne kan gives til en anden deltagende parcel. Dog kan én person maks. medbringe 4 fuldmagter.

Denne indkaldelse kan også findes på hjemmesiden sjsg.dk og på vores Facebook gruppe – ”Søndre Jersie Strands Grundejerforening”.

Spred budskabet

De bedste hilsner
Bestyrelse