KYSTSIKRING

Her på siden vil vi holde jer opdateret med nye informationer omkring kystsikringsprojektet i vores område.

29-02-2024: Skriftlig forespørgsel til kommunen omkring status på kystsikringsprojektet

Vi har, som det blev bestyrelsen pålagt på sidste generalforsamling, sendt en skriftlig forespørgsel til Solrød Kommunen omkring status på kystsikringsprojektet. Nedenfor kan i læse henvendelsen der er sendt samt kommunens svar markeret med rødt:

“Kære Solrød Kommune,

Jeg sender denne henvendelse på vegne af bestyrelsen i Søndre Jersie Strands Grundejerforening.
Vi afholdte i januar ekstraordinær generalforsamling vedr. kystsikring i vores område.
Formålet med generalforsamlingen var at få et bindende mandat til bestyrelsen fra vores medlemmer, til at kunne arbejde videre med kystsikring i vores område.
Med et massivt flertal, med stemmerne 82 mod 1, blev der givet bestyrelsen mandat til at arbejde aktivt for kystsikring i vores område.
Et resultat der var forventet og i tråd med det arbejde som bestyrelsen siden projektets begyndelse har arbejdet for.

I forbindelse med generalforsamlingen, blev vi som bestyrelse pålagt at bede kommunen belyse forskellige spørgsmål omkring kystsikringsprojektet.

Vi ønsker følgende spørgsmål belyst, som vi sætter pris på at I tilvejebringer:

 1. Der blev af borgmester Emil Blücher nævnt på generalforsamlingen, at kommunen er opmærksom på, at tidshorisonten for etablering af en fast kystsikring kan have et tidsperspektiv på 2-3 år. I den forbindelse blev der nævnt at kommunen arbejder på en midlertidig sikring af området. Noget der bliver kraftigt imødeset af vores grundejere.
  1. Hvilken form for midlertidig løsning er der set på?

Solrød Kommune vil primo april indkalde SJSG til et møde, hvor løsningerne præsenteres for jer, herunder hvordan I kan iværksætte dem.

 1. Hvad er tidshorisonten for at få etableret en midlertidig løsning?
 1. Der blev på generalforsamlingen præsenteret det nuværende oplæg til kystsikring for vores område, med et kombineret jorddige samt højvandsmur. Der blev fra tre medlemmer spurgt ind til den oprindelige løsningsmodel udarbejdet af Niras. En sikring i klitten ud for Staunings ø.
  Medlemmerne forespurgte borgmesteren om det er en mulighed at gennemføre det oprindelige projekt fra Niras, evt. med nogle konstruktive ændringer for at forenkle løsningen.
  Tilbagemeldingen var at det vil kræve en tilkendegivelse fra Køge kommune samt kystdirektoratet.
  Borgmesteren indvilligede i at kontakte Køges borgmester og forespørge om de kunne være interesserede i, at ændre deres beslutning tilbage til det oprindelige Niras projekt. Dertil sende en forespørgsel til Kystdirektoratet om hvorvidt der er noget lovgivningsmæssigt, der forhindrer etablering af det oprindelige Niras projekt. Hvis ja, hvilke.
 2. Hvad var Køges indstilling til denne forespørgsel?
 1. Hvad var Kystdirektoratets svar på at genbesøge det oprindelige Niras projekt?
 1. Vi har på vores tidligere dialogmøde med kommunen ønsket, at vi kunne præsentere en mere detaljeret plan for medlemmerne i forbindelse med vores generalforsamling der er fastlagt til d. 16 april kl. 19.00.
  I den forbindelse har vi følgende spørgsmål:
  Hvad er den forventede tidsramme for færdiggørelse af kystsikring i vores område?
 • Hvilke steps er der i den kommende proces med planlægning og udførsel af projektet?
 • Er der fastlagt en økonomisk ramme for projektet?
 • Er der mulighed for at forvaltningen, evt. med repræsentation af Jens Saaby har mulighed for at deltage på den kommende generalforsamling?

På forhånd tak,

De bedste hilsner
Simon Frølich
Formand

Søndre Jersie Strands Grundejerforening”